HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE KARDIO 02/3904 9350,0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/3904 9302
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 02/3904 9350,0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/3904 9302

OPERUJE BEZ SKALPELA

PLUS 7 DNÍ, 03. SEPTEMBRA 2020: OPERUJE BEZ SKALPELA
cinre

Rozhovor s MUDr. Ivanom Vulevom, PhD., MPH, FCIRSE, výkonným a medicínskym riaditeľom nemocnice CINRE a medzinárodne uznávaným špičkovým intervenčným rádiológom.
Stál pri zrode intervenčnej rádiológie na Slovensku, ktorej čaro spočíva práve v tom, že operuje bez skalpela. Zaviedol a aj neustále zavádza do praxe množstvo operačných postupov, a to nielen na Slovensku, ale aj v európskom meradle!

Príjemné čítanie, priatelia!

Celý článok