HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/ 3230 2660
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/ 3230 2660

Poďakovanie kardiológom

Poďakovanie kardiológom
cinre
Vážený pán primár,
človek si začne niektoré veci vážiť a uvedomovať až keď je neskoro…. V našej rodine sa stala udalosť ktorá nás zaskočila a to keď môj otec, človek plný životnej energie aj vo veku 77 rokov sa začal cítiť slabo, malátne a sťažoval sa na bolesti pri srdci…. Chcem Vám a Vaším kolegom veľmi pekne poďakovať.
Dňa 18.5.2018 sme môjho otca priviezli na kardiologické vyšetrenie do Vášho zdravotníckeho zariadenia Cinre Medissimo a vďaka veľmi rýchlemu a vysoko odbornému prístupu pánov doktorov Davida Líšku a Jiřího Seménku – lekárov a kardiológov profíkov, ktorí vykonali potrebnú operáciu – stenting koronárnej tepny, sme sa opäť stretli celá rodina doma a v plnom počte a pevnom zdraví. Nedá mi ale ešte jednu vec nespomenúť, prostredie, vybavenie a ochota všetkých pracovníkov zariadenia bola na vysokej úrovni – ĎAKUJEME.
Prajem Vám a celému kolektívu veľa zdravia, aby ste to zdravie vedeli aj potom ďalším ľuďom opäť tak ako v našom prípade vracať a zachraňovať ich.
Pozdravujem a ešte raz ďakujem
Grendár Ondrej s rodinou