HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE KARDIO 02/3904 9350,0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/3904 9302
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 02/3904 9350,0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/3904 9302

SRDCE S INFARKTOM SA DÁ OPEROVAŤ AJ CEZ TEPNU NA RUKE! AKO?

PRAVDA, 25. NOVEMBRA 2019, VIDEOROZHOVOR: SRDCE S INFARKTOM SA DÁ OPEROVAŤ AJ CEZ TEPNU NA RUKE! AKO?
cinre

MUDr. OTA HLINOMAZ, CSc., intervenčný kardiológ CINRE hovorí aj o tom ako sa do venčitých tepien srdca dostáva cez ruku.