HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
OBJEDNÁVANIE
KARDIO LEKÁRI 02/3904 9350 RECEPCIA02/3904 9302
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
OBJEDNÁVANIE: KARDIO LEKÁRI 02/3904 9350,0917 818 808 RECEPCIA02/3904 9302

ANEURYZMA VÁS NEMUSÍ ZABIŤ! AKO JU OPEROVAŤ BEZ OTVORENIA LEBKY?

PRAVDA, VIDEOROZHOVOR: ANEURYZMA VÁS NEMUSÍ ZABIŤ! AKO JU OPEROVAŤ BEZ OTVORENIA LEBKY?
cinre

MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPH, FCIRSE hovorí o tom, ako je možné bez veľkého chirurgického zásahu riešič aneuryzmu, čiže výduť na tepne.