HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
OBJEDNÁVANIE
KARDIO LEKÁRI 02/3904 9350 RECEPCIA02/3904 9302
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
OBJEDNÁVANIE: KARDIO LEKÁRI 02/3904 9350,0917 818 808 RECEPCIA02/3904 9302

O MINIINVAZÍVNYCH METÓDACH OPERÁCIE SRDCA

PRAVDA, ZDRAVIE, 27. DECEMBRA 2019: AKO OPERUJEME SRDCE? CEZ RUKU; ROZHOVOR S MUDR. OTA HLINOMAZOM, CSC., INTERVENČNÝM KARDIOLÓGOM CINRE O MINIINVAZÍVNYCH METÓDACH OPERÁCIE SRDCA
cinre

MUDr. Ota Hlinomaz, CSc., je český intervenčný kardiológ. Čo to znamená? Zjednodušene povedané, ak dostanete infarkt, čo znamená upchatie niektorej tepny v srdci a následné postupné odumieranie nedokrvenej časti srdcového svalu, cez drobný rez, najčastejšie na ruke, vám zavedie katéter.

Celý článok