HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/ 3230 2660
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/ 3230 2660

NEMOCNICA CINRE NA 2. MIESTE V PRIESKUME SPOKOJNOSTI PACIENTOV POISŤOVNE DÔVERA

PRIATELIA, OPÄŤ SKVELÁ SPRÁVA: NEMOCNICA CINRE NA 2. MIESTE V PRIESKUME SPOKOJNOSTI PACIENTOV POISŤOVNE DÔVERA
cinre

Naša nemocnica CINRE sa v prieskume spokojnosti pacientov, tentokrát poisťovne Dôvera, v kategórii špecializovaných zdravotníckych zariadení, znovu umiestnila na najvyššîch priečkach, a to  na 2. mieste.

Zo srdca ďakujeme všetkým našim pacientom, ktorí nás opäť takto vysoko pozitívne ohodnotili a veľmi si to vážime. Zároveň to je pre nás výzva a záväzok do budúcnosti, pokračovať ďalej v našom úsilí a práci.

MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPH, FCIRSE, výkonný a medicínsky riaditeľ Nemocnice CINRE

Čo pre nás znamená toto umiestnenie a vďaka čomu ste ho dosiahli?
Je to pre nás veľmi motivujúce, obzvlášť teraz, keď v dôsledku pandémie Covid-19 je udržiavanie vysokého štandardu poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre všetkých zdravotníkov mimoriadne namáhavé a náročné.

Na čo kladiete dôraz, aby ste boli takýto úspešný (v čom tkvie tajomstvo tohto úspechu)?
Nemocnica CINRE si dala pri svojom vzniku do vienka motto: “Neustály pokrok a inovácie, najvyššia medicínska kvalita”. V duchu tohto motta kladieme od začiatku maximálny dôraz na kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a vracia sa nám to každoročne v hodnoteniach našich spokojných pacientov.