HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
OBJEDNÁVANIE
KARDIO LEKÁRI 02/3904 9350 RECEPCIA02/3904 9302
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
OBJEDNÁVANIE: KARDIO LEKÁRI 02/3904 9350,0917 818 808 RECEPCIA02/3904 9302

Prvá unikátna operácia srdca

Prvá unikátna operácia srdca v Čechách a na Slovensku
cinre

Prvá unikátna operácia srdca v Čechách a na Slovensku.

V dňoch 22. a 23. januára 2019 sa v petržalskej nemocnici Cinre (Centrum intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby) uskutočnili po prvý krát v Česku a na Slovensku unikátne operácie srdcových ciev s použitím inovatívneho pulzatilného mechanického podporného systému PulseCath, dočasne nahrádzajúceho srdcový obeh, so súčasne veľmi šetrným najnovším spôsobom uzatvárania stehenného operačného prístupu. Pri operáciách bol prítomný aj Greg A. Walters zo Spojených štátov, z Philadelphie, ktorý je autorom konceptu Manta a zúčastnil sa aj pri prvých obdobných operáciách vo svete. Podľa vyjadrenia Grega A. Waltersa, prístupom cez v minulosti našitý chirurgický bypass, bola takáto operácia teraz v Cinre uskutočnená dokonca prvý krát na svete. Obe operácie u pacientov s veľmi ťažkým nálezom, ktorý bol kontraindikovaný aj na kardiochirurgickú liečbu, dopadli mimoriadne úspešne. Obaja pacienti sa už zotavujú po komplexných endovaskulárnych operačných výkonoch. Predpokladá sa u nich ešte krátka 2-3 dňová hospitalizácia a budú môcť opustiť nemocnicu.
Cinre sa špecializuje na inovatívnu miniinvazívnu liečbu neurovaskulárych a kardiovaskulárnych ochorení, ktoré postihujú a umierajú na ne 2/3 populácie u nás.
Cinre je medzinárodným školiacim centrom excelentnosti pre viaceré nové a miniinvazívne liečebné postupy vo všetkých troch programoch neuro, kardio a angio, školili sa v ňom za 12 mesiacov od vzniku špecialisti už zo 14 krajín, ako sú Nemecko, Francúzsko, Rakúsko, Švajčiarsko, Česko, Rusko, Južná Kórea či Singapur.