HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE KARDIO 02/3904 9350,0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/3904 9302
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 02/3904 9350,0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/3904 9302

TAK MÁLO, AKO SA LEN DÁ

QUARK, QUARK.SK, 09. AUGUST 2020: TAK MÁLO, AKO SA LEN DÁ
cinre

Zobrazenie pomocou RTG zostáva naďalej najčastejšie používanou diagnostickou metódou v medicíne. Využitie nachádza aj v najmodernejších oblastiach, akou je napríklad intervenčná rádiológia. Hlavnou požiadavkou je docieliť čo najvyššiu kvalitu obrazu pri čo najnižšom ožiarení pacienta a lekára.

Ďalší výborný článok o našom novom angiografickom prístroji ARTIS icono pre intervenčnú kardiológiu poňatí z vedeckej a vysoko odbornej stránky.  Nemocnica CINRE je prvým zdravotníckym zariadením v strednej Európe, ktorá disponuje týmto špičkovým operačným kardio-angiografom s princípom umelej inteligencie.

Celý článok