HOTLINE LEKÁRI 24/7
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
OBJEDNÁVANIE
KARDIO LEKÁRI 02/3904 9350 RECEPCIA02/3904 9302
HOTLINE LEKÁRI 24/7: NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
OBJEDNÁVANIE: KARDIO LEKÁRI 02/3904 9350,0917 818 808 RECEPCIA02/3904 9302

RÁDIO SLOVENSKO: Placebo efekt

RÁDIO SLOVENSKO: Placebo efekt
cinre

V stredu 30. januára 2019 bol hosťom relácie Kontakty Slovenského rozhlasu MUDr. Martin Kucharík, primár neurológie nášho Centra intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby (CINRE). Témou rozhovoru bola podstata a využitie placebo efektu v medicíne.

Vypočuť si reláciu