HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/ 3230 2660
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/ 3230 2660

MOJA DIAGNÓZA - SYNDRÓM KARPÁLNEHO TUNELA

RTVS, SLOVENSKÁ TELEVÍZIA, 14. OKTÓBER 2021: MOJA DIAGNÓZA – SYNDRÓM KARPÁLNEHO TUNELA
cinre

Syndróm karpálneho tunela je jedným z vážnych ochorení horných končatín. Ide o tzv. “úžinový syndróm”, ktorého príčinou je útlak, ktorý sa deje pod priečnym karpálnym väzom. Počas života môže karpálny väz zmohutnieť a začne utlačovať nerv, ktorý sa nachádza tesne pod ním. Ochorenie sa najčastejšie prejavuje tŕpnutím, brnením a výraznou bolesťou. Ženy sú touto diagnózou postihnuté štyrikrát viac ako muži.

O problematike karpálneho tunela hovorí aj MUDr. Jana Martinková, PhD., neurologička Nemocnice CINRE, ktorá sa špecializuje aj na túto diagnózu.