HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/ 3230 2660
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/ 3230 2660

TMA SA POSTUPNE STRÁCA

RTVS, SLOVENSKÁ TELEVÍZIA, 17. MAREC 2021: TMA SA POSTUPNE STRÁCA
cinre

O negatívnom dopade umelého svetla na ľudské zdravie hovorí MUDr. Martin Kucharík, primár neurológie Nemocnice CINRE.

Na budúci víkend niektoré pamiatky a domácnosti symbolicky zhasnú na jednu hodinu. Takzvaná Hodina Zeme má ľudí aj mestá upozorniť, že svetelné znečistenie je čoraz vážnejším problémom. Negatívny vplyv má na ľudí, rastliny a živočíchy.