HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/ 3230 2660
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/ 3230 2660

CIEVNA MOZGOVÁ PRÍHODA

RTVS, SLOVENSKÝ ROZHLAS, RÁDIO LUMEN, 02. NOVEMBER 2021: CIEVNA MOZGOVÁ PRÍHODA, ROZHOVOR S MUDR. MARTINOM KUCHARÍKOM, PRIMÁROM ODDELENIA NEUROLÓGIE NEMOCNICE CINRE
cinre

Cievna mozgová príhoda patrí k najrozšírenejším diagnózam, ktorým sa v súčasnosti venujú neurológovia. Na Slovensku ročne postihne až 17-tisíc ľudí. Napriek tomu mnohí vyhľadajú lekára neskoro. Pri cievnej mozgovej príhode je však čas rozhodujúci. Čím skôr pacient zavolá pomoc, tým lepšie sú jeho vyhliadky na plnohodnotný život. Viac povedal primár Oddelenia neurológie nemocnice CINRE v Bratislave Martin Kucharík spolupracovníkovi Rádia Lumen Martinovi Petrášovi.​

​Rádio Lumen – Slovenský rozhlas pripravuje o Nemocnici CINRE seriál. Postupne spolu prejdeme všetky naše kľúčové ambulancie a oddelenia. Začíname Oddelením kardiológie a akútnej kardiológie pod vedením primára MUDr. Davida Lišku.