HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/ 3230 2660
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/ 3230 2660

INFARKT MYOKARDU

RTVS, SLOVENSKÝ ROZHLAS, RÁDIO LUMEN, 02. NOVEMBER 2021: INFARKT MYOKARDU, 3. ČASŤ ROZHOVORU S MUDR. DAVIDOM LIŠKOM, PRIMÁROM ODDELENIA KARDIOLÓGIE A AKÚTNEJ KARDIOLÓGIE
cinre

V ostatných dňoch stúpa počet ľudí s ochorením Covid-19 a opäť rastie počet obetí pandémie nového koronavírusu. Napriek tomu však treba venovať náležitú pozornosť aj iným vážnym diagnózam. Napríklad srdcovocievne ochorenia pripravia o život oveľa viac pacientov. Upozornil na to primár Oddelenia kardiológie a akútnej kardiológie nemocnice CINRE David Liška v rozhovore so spolupracovníkom Rádia Lumen Martinom Petrášom.

Rádio Lumen – Slovenský rozhlas pripravuje o Nemocnici CINRE seriál. Postupne spolu prejdeme všetky naše kľúčové ambulancie a oddelenia. Začíname Oddelením kardiológie a akútnej kardiológie pod vedením primára MUDr. Davida Lišku.