HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/ 3230 2660
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/ 3230 2660

INFARKT MYOKARDU

RTVS, SLOVENSKÝ ROZHLAS, RÁDIO LUMEN, 14. OKTÓBRA 2021: INFARKT MYOKARDU, ROZHOVOR S MUDR. DAVIDOM LIŠKOM, PRIMÁROM ODDELENIA KARDIOLÓGIE A AKÚTNEJ KARDIOLÓGIE
cinre

Rádio Lumen – Slovenský rozhlas pripravuje o Nemocnici CINRE seriál. Postupne spolu prejdeme všetky naše kľúčové ambulancie a oddelenia. Začíname Oddelením kardiológie a akútnej kardiológie pod vedením primára MUDr. Davida Lišku.

Nemocnica CINRE v Bratislave je vysokošpecializované pracovisko so zameraním na akútnu zdravotnú starostlivosť najsmrteľnejších ochorení u nás. Špecializuje sa na najmodernejšiu miniinvazívnu intervenčnú liečbu kardiovaskulárnych a neurovaskulárnych ochorení. Takisto je medzinárodným školiacim centrom excelentnosti pre viaceré nové a miniinvazívne liečebné postupy vo všetkých troch programoch neuro, kardio a angio. Ako povedal MUDr. David Liška, primár Oddelenia kardiológie a akútnej kardiológie MUDr. David Liška spolupracovníkovi Rádia Lumen Martinovi Petrášovi, ročne v tejto nemocnici ošetria v rámci kardiológie okolo 2500 a viac pacientov.