HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/ 3230 2660
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/ 3230 2660

KOGNITÍVNY TRÉNING A TRAS HORNÝCH KONČATÍN

RTVS, SLOVENSKÝ ROZHLAS, RÁDIO LUMEN, 24. NOVEMBER 2021: KOGNITÍVNY TRÉNING A TRAS HORNÝCH KONČATÍN, 3. ČASŤ ROZHOVORU S MUDR. MARTINOM KUCHARÍKOM, PRIMÁROM OODELENIA NEUROLÓGIE
cinre

Psychické ťažkosti sú často sprevádzané poruchami pamäte. Dajú sa liečiť nielen medikamentózne, teda tablekami, ale aj tréningom.

Ďalšou vážnou neurologickou diagnózou je aj tras horných končatín. Pritom je však mýtus hovoriť, že každý, kto má tras má, aj Parkinsonovu chorobu. Ako to teda vlastne je? Viac sa dozviete v rozhovore.