HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE KARDIO 02/3904 9350,0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/3904 9302
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 02/3904 9350,0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/3904 9302

UNIKÁTNA OPERÁCIA CIEV V MOZGU

RTVS, SLOVENSKÝ ROZHLAS, RÁDIO SLOVENSKO, 05. DECEMBRA 2019: UNIKÁTNA OPERÁCIA CIEV V MOZGU
cinre

Vstúpte s nami na jednu z operačných sál CINRE. MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPH, FCIRSE, intervenčný rádiológ a neurorádiológ, riaditeľ CINRE práve operuje pacientku so zákernou mozgovou aneuryzmou (výduťou).

Redaktorka Slovenského rozhlasu Ľubomíra Goljerová bola pri tom.

Vypočujte si záznam