HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE KARDIO 02/3904 9350,0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/3904 9302
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 02/3904 9350,0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/3904 9302

HOSŤ: MUDR. MARTIN KUCHARÍK, PRIMÁR NEUROLÓGIE CINRE

RTVS, SLOVENSKÝ ROZHLAS, RÁDIO SLOVENSKO, NOČNÁ PYRAMÍDA – HOSŤ: MUDR. MARTIN KUCHARÍK, PRIMÁR NEUROLÓGIE CINRE
cinre

V piatok 13. septembra 2019 bude hosťom Nočnej pyramídy primár neurológie CINRE, náš kolega MUDr. Martin Kucharík. Témou rozhovoru bude nielen jeho poslanie lekára – uznávaného neurológa, ale čo-to poodhalí aj zo súkromného života.

Naladťe si Rádio Slovensko od 22.20 do 24.00 hod. Príjemné počúvanie priatelia!

Vypočujte si záznam