HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
OBJEDNÁVANIE
KARDIO LEKÁRI 02/3904 9350 RECEPCIA02/3904 9302
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
OBJEDNÁVANIE: KARDIO LEKÁRI 02/3904 9350,0917 818 808 RECEPCIA02/3904 9302

RTVS, SLOVENSKÝ ROZHLAS, RÁDIO SLOVENSKO: NOČNÁ PYRAMÍDA

RTVS, SLOVENSKÝ ROZHLAS, RÁDIO SLOVENSKO: NOČNÁ PYRAMÍDA
cinre

V stredu 13. marca 2019 bol hosťom Nočnej pyramídy riaditeľ CINRE, jeden z najlepších intervenčných rádiológov svetového formátu a náš skvelý kolega MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPH, FCIRSE, ktorý hovoril o povolaní lekára ako o poslaní a poodhalil aj čo, to zo svojho súkromia. Ak ste si nestihli vypočuť naživo tento jedinečný rozhovor vedený moderátorkou Katarínou Martinkovou, môžete tak urobiť z archívneho záznamu.

Vypočuť si reláciu