HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/ 3230 2660
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/ 3230 2660

PRI REKREAČNOM ŠPORTE JE DÔLEŽITÝ REŠPEKT K VEKU A ZDRAVOTNÉMU STAVU

RUNGO, 18. MAREC 2021 (MAREC – APRÍL): PRI REKREAČNOM ŠPORTE JE DÔLEŽITÝ REŠPEKT K VEKU A ZDRAVOTNÉMU STAVU
cinre

Exkluzívny rozhovor s MUDr. Ivanom Vulevom, PhD., MPH, FCIRSE, výkonným a medicínskym riaditeľom a intervenčným rádiológom Nemocnice CINRE pre prestížny časopis RUNGO.

MUDr. I. Vulev patrí k absolútnej európskej a svetovej špičke. Do života vrátil tisícky pacientov. Razí cestu, že operácie sú umením, do ktorého vkladáte kus samého seba. Nechýba mu pokora, empatia, ľudskosť a v tomto duchu vedie aj celý svoj úspešný tím.

V interview hovorí nielen o svojom vzťahu ku športu všeobecne a osobitne k behu, ale aj o svojom nádhernom poslaní lekára, o špičkovej špecializovanej Nemocnici CINRE, ktorú vybudoval za veľmi krátky čas spolu so svojimi kolegami (prakticky na zelenej lúke)…

Priatelia, želáme príjemné čítanie!

Celý článok