HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/ 3230 2660
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/ 3230 2660

AJ O ŠPIČKOVEJ NEMOCNICI CINRE

VASKULÁRNA MEDICÍNA, JANUÁR 2021: AJ O ŠPIČKOVEJ NEMOCNICI CINRE
cinre

Vaskulárna medicína je prestížny odborný časopis o chorobách ciev a poruchách zrážania krvi. ​

Celý článok