HOTLINE LEKÁRI 24/7
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
OBJEDNÁVANIE
KARDIO LEKÁRI 02/3904 9350 RECEPCIA02/3904 9302
HOTLINE LEKÁRI 24/7: NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
OBJEDNÁVANIE: KARDIO LEKÁRI 02/3904 9350,0917 818 808 RECEPCIA02/3904 9302

Šanca na záchranu sa predĺžila na 24 hodín

Šanca na záchranu sa predĺžila na 24 hodín
cinre

Centrum intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby (CINRE) sa zaradilo medzi celosvetové špičkové pracoviská, kde mechanickú stent trombektómiu pri cievnej mozgovej príhode robia až do 24 hodín od vzniku príznakov. Je to vďaka moderným technológiám, ktoré umožňujú lepšie posúdiť rozsah poškodenia mozgu počas prvých 24 hodín od samotného vzniku ťažkostí pacienta.

Viac tu …