HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/ 3230 2660
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/ 3230 2660

IVAN VULEV: SOM HRDÝ NA NAŠE VÝSLEDKY

ŠARMANTNÁ ŽENA ZDRAVIE, 01. MAREC 2021: RIADITEĽ NEMOCNICE CINRE MUDR. IVAN VULEV: SOM HRDÝ NA NAŠE VÝSLEDKY
cinre

Rozhovor s MUDr. Ivanom Vulevom, PhD., MPH, FCIRSE, riaditeľom Nemocnice CINRE a medzinárodne uznávaným intervenčným rádiológom a neurorádiológom.

V interview sa dočítate nielen o úspechoch vysokošpecializovanej Nemocnice CINRE, ale aj o tom, ako táto doba “korony” ovplyvnila prácu (poslanie) lekárov, sestier a celého tímu CINRE, ktorí práve na tomto pracovisku denne zachraňujú životy pacientov pred smrteľnými civilizačnými ochoreniami, ako sú napr. infarkt myokardu, cievna mozgová príhoda, aneuryzma a ďalšie.

Príjemné čítanie, priatelia!

Celý článok