HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE KARDIO 02/3904 9350,0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/3904 9302
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 02/3904 9350,0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/3904 9302

KRIŠTÁĽOVÝM KRÍDLOM OCENILI AJ LEKÁRA IVANA VULEVA

SITA, VZDRAVOTNÍCTVE, WEBNOVINY, 10. FEBRUÁR 2020: KRIŠTÁĽOVÝM KRÍDLOM OCENILI AJ LEKÁRA IVANA VULEVA
cinre

Mimoriadne ocenenie si prevzal Ivan Vulev, priekopník intervenčnej rádiológie na Slovensku. Ako intervenčný rádiológ a neurorádiológ uskutočnil viac ako 10-tisíc endovaskulárnych výkonov, mnohé z nich ako prvé uviedol do praxe.

Na pomery v slovenskom zdravotníctve dokázal takmer niečo nemožné. Pred dvomi rokmi spolu s tímom spolupracovníkov vybudoval špičkové progresívne centrum so zameraním práve na miniinvazívnu intervenčnú liečbu najsmrteľnejších ochorení s cieľom, významnou mierou prispieť ku znižovaniu odvrátiteľných úmrtí u nás.

Celý článok