HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
OBJEDNÁVANIE
KARDIO LEKÁRI 02/3904 9350 RECEPCIA02/3904 9302
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
OBJEDNÁVANIE: KARDIO LEKÁRI 02/3904 9350,0917 818 808 RECEPCIA02/3904 9302

PRÍBEH PACIENTKY CINRE S PĽÚCNOU EMBÓLIOU

SLOVENKA 21/2019: SLOVENSKÍ LEKÁRI ZACHRÁNILI MLADÚ ŽENU UNIKÁTNOU OPERÁCIOU; PRÍBEH PACIENTKY CINRE S PĽÚCNOU EMBÓLIOU
cinre