HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE KARDIO 02/3904 9350,0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/3904 9302
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 02/3904 9350,0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/3904 9302

ŠPECIALISTI Z CINRE BOLI PRI PRVEJ PERKUTÁNNEJ ATEREKTÓMII V IZRAELI POMOCOU SYSTÉMU JETSTREAM

ŠPECIALISTI Z CINRE BOLI PRI PRVEJ PERKUTÁNNEJ ATEREKTÓMII V IZRAELI POMOCOU SYSTÉMU JETSTREAM
cinre

V nemocnici Bnai Zion v Haife lekári Dr. Sachner a Dr. Bulus, pod vedením primára endovaskulárneho programu v CINRE MUDr. Tibora Balázsa uskutočnili dňa 21. novembra 2019 úspešnú miniinvazívnu liečbu mladého pacienta s ohrozenou ľavou dolnou končatinou, pri diabetickom uzávere tepnového riečiska.

Na liečbu použili po prvýkrát v Izraeli systém perkutánnej aterektómie Jetstream. Začiatkom budúceho roka je v našej nemocnici CINRE naplánované pokračovanie školenia izraelských intervenčných špecialistov, so zameraním na najmodernejšiu miniinvazívnu intervenčnú rádiologickú liečbu.

OHLASY V MÉDIÁCH

WEBNOVINY, SITA: Slovenskí špecialisti šíria dobré meno nášho zdravotníctva vo svete

V petržalskej nemocnici CINRE sa už školili špecialisti z 15 krajín sveta. No na prvé použitie systému perkutánnej aterektómie Jetstream v Izraeli naopak vycestoval náš špecialista.