HOTLINE LEKÁRI 24/7
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
OBJEDNÁVANIE
KARDIO LEKÁRI 02/3904 9350 RECEPCIA02/3904 9302
HOTLINE LEKÁRI 24/7: NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
OBJEDNÁVANIE: KARDIO LEKÁRI 02/3904 9350,0917 818 808 RECEPCIA02/3904 9302

ŠPECIALISTI Z CINRE BOLI PRI PRVEJ PERKUTÁNNEJ ATEREKTÓMII V IZRAELI POMOCOU SYSTÉMU JETSTREAM

ŠPECIALISTI Z CINRE BOLI PRI PRVEJ PERKUTÁNNEJ ATEREKTÓMII V IZRAELI POMOCOU SYSTÉMU JETSTREAM
cinre

V nemocnici Bnai Zion v Haife lekári Dr. Sachner a Dr. Bulus, pod vedením primára endovaskulárneho programu v CINRE MUDr. Tibora Balázsa uskutočnili dňa 21. novembra 2019 úspešnú miniinvazívnu liečbu mladého pacienta s ohrozenou ľavou dolnou končatinou, pri diabetickom uzávere tepnového riečiska.

Na liečbu použili po prvýkrát v Izraeli systém perkutánnej aterektómie Jetstream. Začiatkom budúceho roka je v našej nemocnici CINRE naplánované pokračovanie školenia izraelských intervenčných špecialistov, so zameraním na najmodernejšiu miniinvazívnu intervenčnú rádiologickú liečbu.