HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE KARDIO 02/3904 9350,0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/3904 9302
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 02/3904 9350,0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/3904 9302

ANGIOGRAF PRE SLOVENSKÝCH PACIENTOV

JOJ, NOVINY TV JOJ, 30. JÚN 2020: ANGIOGRAF PRE SLOVENSKÝCH PACIENTOV
cinre

ARTIS icono v akcii. Záchrana života v priamom prenose, akútny infarkt myokardu, keď rozhodujú minúty. Každých 30 minút znamená jedno percento mortality.