HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE KARDIO 02/3904 9350,0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/3904 9302
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 02/3904 9350,0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/3904 9302

UMELÁ INTELIGENCIA ZACHRAŇUJE ŽIVOTY

TA3, 30. JÚN 2020: UMELÁ INTELIGENCIA ZACHRAŇUJE ŽIVOTY
cinre

Nemocnica CINRE vo veľkom štýle predstavila umelú inteligenciu v praxi – špičkový kardio-angiograf ARTIS icono, ktorý je prvý v strednej Európe.

Vďaka tejto úplne novej technológii, dokážeme v našej nemocnici vyšetriť ešte viac pacientov a zachrániť im život.