HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE KARDIO 02/3904 9350,0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/3904 9302
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 02/3904 9350,0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/3904 9302

PANDÉMIA ZVÝŠILA ÚMRTIA NA INFARKTY

TA3, TAK TAKTO?!, 14. MÁJ 2020: PANDÉMIA ZVÝŠILA ÚMRTIA NA INFARKTY
cinre

Hosťom publicistickej relácie na aktuálnu tému bol náš kolega MUDr. David Liška, primár kardiológie CINRE.
Náš odborník hovorí najmä o tom, aby sa pacienti nebáli chodiť do nemocnice ani počas pandémie COVID-19. Infarkty, cievne mozgové príhody a ďalšie vážne civilizačné ochorenia nepočkajú. Ide totiž o život!

V prípade akýchkoľvek príznakov, ktoré sú typické pre infarkty, mŕtvice a ďalšie choroby, ihneď volajte 112! Nečakajte doma napr. 4 dni s infarktom, môže to mať až fatálne následky!

Pozrite si celé video na stránkach TA3