HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/ 3230 2660
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/ 3230 2660

NEMOCNICA CINRE ZAVÁDZA U NÁS AKO PRVÁ ĎALŠIU UNIKÁTNU LIEČBU

TLAČOVÁ SPRÁVA, 03. DECEMBER 2020: NEMOCNICA CINRE ZAVÁDZA U NÁS ĎALŠIU UNIKÁTNU LIEČBU
cinre

V bratislavskej nemocnici CINRE v dňoch 26. a 27. novembra 2020 po prvýkrát na Slovensku použil tím lekárov pod vedením MUDr. Ota Hlinomaza a MUDr. Tibora Balázsa inovatívne katétre a zariadenie ShockWave určené na rozbitie hrubých a cirkulárnych rozsiahlych nánosov vápnika (tzv. kalcifikátov) v periférnych tepnách končatín diabetikov, za účelom ich optimálneho miniinvazívneho ošetrenia.

Zároveň sa toto zariadenie a špeciálne katétre využívajúce princíp rázovej ultrazvukovej vlny (ultrazvukovej litotripsie) v Nemocnici CINRE už bežne používajú aj na liečbu a ošetrenie výrazne kalcifikovaných koronárnych tepien, pri kardiologických intervenciách na koronárnych tepnách.