HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
OBJEDNÁVANIE
KARDIO LEKÁRI 02/3904 9350 RECEPCIA02/3904 9302
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
OBJEDNÁVANIE: KARDIO LEKÁRI 02/3904 9350,0917 818 808 RECEPCIA02/3904 9302

NEMOCNICU CINRE NAVŠTÍVILI ZDRAVOTNÍCI ZO ŠANGHAJA A ZÁSTUPCOVIA BSK

TLAČOVÁ SPRÁVA, 13. JÚN 2019: NEMOCNICU CINRE NAVŠTÍVILI ZDRAVOTNÍCI ZO ŠANGHAJA A ZÁSTUPCOVIA BSK
cinre

Bratislava 13. júna 2019 – Centrum intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby (CINRE) v Bratislave dnes navštívili členovia Zdravotného výboru samosprávy Šanghaja a zástupcovia Bratislavského samosprávneho kraja.

Zahraniční hostia sa bezprostredne zaujímali o nemocnicu CINRE. Prezreli si nemocničné priestory vrátane katetrizačných sál, novej koronárnej jednotky, ARO a ďalšie. Takisto mali možnosť naživo sledovať endovaskulárne operačné výkony.

Nemocnica CINRE sa špecializuje na najmodernejšiu miniinvazívnu intervenčnú liečbu kardiovaskulárnych a neurovaskulárnych ochorení. Napríklad len na mozgových tepnách v nej bolo minulý rok vykonaných cez 1000 operácií, čím sa zaradila medzi popredné najväčšie európske centrá, ktoré sa na takúto miniinvazívnu liečbu špecializujú.

CINRE je aj medzinárodným školiacim centrom excelentnosti pre viaceré nové a miniinvazívne liečebné postupy vo všetkých troch programoch neuro, kardio a angio, školili sa v ňom za 12 mesiacov od vzniku špecialisti už zo 14 krajín, ako sú Nemecko, Francúzsko, Rakúsko, Švajčiarsko, Česko, Rusko, Južná Kórea, Singapur a ďalšie. Nemocnica CINRE je zmluvným partnerom všetkých troch zdravotných poisťovní na Slovensku a pacienti v nej za žiadne výkony nedoplácajú.