HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/ 3230 2660
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/ 3230 2660

NEMOCNICA CINRE POKRAČUJE V MEDZINÁRODNÝCH ŠKOLIACICH AKTIVITÁCH

TLAČOVÁ SPRÁVA, 30. SEPTEMBER 2021: NEMOCNICA CINRE POKRAČUJE V MEDZINÁRODNÝCH ŠKOLIACICH AKTIVITÁCH
cinre

V dňoch 29. a 30. septembra 2021 sa v Nemocnici CINRE opäť uskutočnilo medzinárodné školenie intervenčných špecialistov, tentokrát so zameraním na najmodernejšiu miniinvazívnu intervenčnú rádiologickú liečbu perkutánnou aterektómiou v lokálnej anestéze. Školenie prebiehalo pod vedením primára Endovaskulárneho programu v CINRE – MUDr. Tibora Balázsa.

Intervenční špecialisti z Grécka, Maďarska a Rumunska sa zamerali najmä na revaskularizáciu uzáverov končatinových tepien u diabetikov, pomocou aterektomického systému JETSTREAM. Odborné prednášky boli obohatené aj živými prenosmi z katetrizačných sál CINRE.

V bratislavskej Nemocnici CINRE sa už školili špecialisti z viac ako 20 krajín celého sveta. Táto vysokošpecializovaná nemocnica so zameraním na akútnu zdravotnícku starostlivosť najsmrtelnejších ochorení u nás, tak naďalej šíri dobré meno slovenského zdravotníctva aj v zahraničí.