HOTLINE LEKÁRI 24/7
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
OBJEDNÁVANIE
KARDIO LEKÁRI 02/3904 9350 RECEPCIA02/3904 9302
HOTLINE LEKÁRI 24/7: NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
OBJEDNÁVANIE: KARDIO LEKÁRI 02/3904 9350,0917 818 808 RECEPCIA02/3904 9302

NEOPLATÍ SA ČAKAŤ NA ZÁZRAK

ÚJ SZÓ, 05. SEPTEMBRA 2019: NEOPLATÍ SA ČAKAŤ NA ZÁZRAK; ROZHOVOR S MUDR. DAVIDOM LIŠKOM, PRIMÁROM KARDIOLÓGIE CINRE
cinre

Slovenská verzia rozhovoru. Pozrite si tu.

Celý článok