HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
OBJEDNÁVANIE
KARDIO LEKÁRI 02/3904 9350 RECEPCIA02/3904 9302
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
OBJEDNÁVANIE: KARDIO LEKÁRI 02/3904 9350,0917 818 808 RECEPCIA02/3904 9302

ZACHRÁNIŤ ŽIVOT JE VEĽMI DOBRÝ POCIT

ÚJ SZÓ, 23. DECEMBRA 2019: ZACHRÁNIŤ ŽIVOT JE VEĽMI DOBRÝ POCIT; VIANOČNÝ A NOVOROČNÝ ROZHOVOR S MUDR. IVANOM VULEVOM, PHD., MPH, FCIRSE, RIADITEĽOM CINRE, UZNÁVANÝM INTERVENČNÝM RÁDIOLÓGOM A NEURORÁDIOLÓGOM
cinre

Slovenská verzia rozhovoru. Pozrite si tu.

Celý článok