HOTLINE LEKÁRI 24/7
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
OBJEDNÁVANIE
KARDIO LEKÁRI 02/3904 9350 | PACIENTI 02/3904 9302, 02/3904 9301
HOTLINE LEKÁRI 24/7: NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
OBJEDNÁVANIE: KARDIO LEKÁRI 02/3904 9350 | PACIENTI 02/3904 9302, 02/3904 9301

Cievna mozgová príhoda, keď rozhodujú sekundy

ÚJ SZO, PRÍLOHA PREVENCIA, JANUÁR 2019: Cievna mozgová príhoda, keď rozhodujú sekundy
cinre

ÚJ SZO, PRÍLOHA PREVENCIA, JANUÁR 2019: Cievna mozgová príhoda, keď rozhodujú sekundy

Celý článok