HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE 02/ 3230 2658,0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/ 3230 2660
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 02/ 3230 2658,0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/ 3230 2660

CIEVA MÔŽE ZVÁPENATIEŤ KDEKOĽVEK V ĽUDSKOM TELE

UJ SZÓ, SEPTEMBER 2020: CIEVA MÔŽE ZVÁPENATIEŤ KDEKOĽVEK V ĽUDSKOM TELE
cinre

Rozhovor s MUDr. Tiborom Balázsom, primárom Endovaskulárneho programu Nemocnice CINRE, ktorý hovorí o kôrnatení tepien, kŕčových žilách, ako aj o ďalších ochoreniach dolných končatín, ich liečbe a prevencii.

Slovenská verzia rozhovoru. Pozrite si tu.

Celý článok