HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE KARDIO 02/3904 9350,0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/3904 9302
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 02/3904 9350,0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/3904 9302

ÚPRIMNE ĎAKUJEME

ÚPRIMNE ĎAKUJEME
cinre

Naše poďakovanie patrí cukrárni ELEZI za výbornú nádielku sladkých dobrôt.

Ďakujeme, že na nás myslíte!