HOTLINE LEKÁRI 24/7
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
OBJEDNÁVANIE
KARDIO LEKÁRI 02/3904 9350 | PACIENTI 02/3904 9302
HOTLINE LEKÁRI 24/7: NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
OBJEDNÁVANIE: KARDIO LEKÁRI 02/3904 9350 | PACIENTI 02/3904 9302

Vážený pán doktor Vulev,

Vážený pán doktor Vulev,
cinre

ospravedlňujem sa, že s oneskorením posielame veľké poďakovanie za operáciu aneuryzmy brušnej aorty môjho manžela Štefana Csögleia. Vďaka patrí Vám osobne za Váš profesionálny a ľudský prístup ako i celému operačnému tímu a angiologickému oddeleniu pod vedením MUDr.Tótha. Starostlivosť o manžela bola vysoko profesionálna a na vysokej úrovni.

S úctou a poďakovaním
manželia Csögleiovci