HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/ 3230 2660
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/ 3230 2660

Vážený pán doktor Vulev,

Vážený pán doktor Vulev,
cinre

​chcem sa Vám veľmi pekne a z celého srdca poďakovať za Vašu ochotu, milý a ľudský postoj a hlavne odbornú lekársku pomoc, ktorú ste mi Vy spolu s Vašim kolektívom spolupracovníkov poskytli. Pre mňa to znamenalo veľmi veľa.

Výsledky vyšetrenia ma uspokojili a povzbudili do ďalšieho života.

Ešte raz ďakujem celému Vášmu kolektívu lekárov a pracovníkov nemocnice za pomoc, ale hlavne Vám osobne, že ste ma prijali na odborné vyšetrenie. Nesmierne si to vážim a prajem Vám veľa pevného zdravia, spokojnosti a veľa, veľa ďalších úspechov vo Vašej perfektnej a obetavej práci.

Prajem Vám úspešný a šťastný život, zaslúžite si to!
Srdečne Vás pozdravuje vďačný pacient

Miroslav Štrba z Oravy.