HOTLINE LEKÁRI 24/7
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
OBJEDNÁVANIE
KARDIO LEKÁRI 02/3904 9350 RECEPCIA02/3904 9302
HOTLINE LEKÁRI 24/7: NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
OBJEDNÁVANIE: KARDIO LEKÁRI 02/3904 9350,0917 818 808 RECEPCIA02/3904 9302

Vážený pán Dr. Kucharík

Vážený pán Dr. Kucharík
cinre

Dobrý deň pán MUDr. Kucharík,

týmto sa Vám chcem veľmi pekne poďakovať za Vašu ústretovosť v prípade zabezpečenia možnosti byť s mojou manželkou počas jej hospitalizácie aj nad rámec návštevných hodín, ako i skutočnosť, že bola ako pacient na izbe sama.
Tiež chcem, aspoň takouto formou, poďakovať všetkým zainteresovaným kolegom a celému personálu, ktorí boli nesmierne milí, ústretoví a mojej manželke v čo najväčšej možnej miere spríjemnili pobyt a celkovo tým urýchlili jej zotavenie.
S úctou M. Mezian