HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/ 3230 2660
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/ 3230 2660

Vážený pán Dr. Kucharík

Vážený pán Dr. Kucharík
cinre

Dobrý deň pán MUDr. Kucharík,

týmto sa Vám chcem veľmi pekne poďakovať za Vašu ústretovosť v prípade zabezpečenia možnosti byť s mojou manželkou počas jej hospitalizácie aj nad rámec návštevných hodín, ako i skutočnosť, že bola ako pacient na izbe sama.
Tiež chcem, aspoň takouto formou, poďakovať všetkým zainteresovaným kolegom a celému personálu, ktorí boli nesmierne milí, ústretoví a mojej manželke v čo najväčšej možnej miere spríjemnili pobyt a celkovo tým urýchlili jej zotavenie.
S úctou M. Mezian