HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/ 3230 2660
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/ 3230 2660

Vážený pán primár Liška,

Vážený pán primár Liška,
cinre

chcem sa veľmi pekne poďakovať za profesionálny prístup a starostlivosť počas mojej hospitalizácie na Vašej klinike.

Prajem Vám veľa zdravia a síl pri výkone tak náročného a obetavého povolania.

S úctou
Gúcka Eva