HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE KARDIO 02/3904 9350,0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/3904 9302
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 02/3904 9350,0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/3904 9302

Vážený pán riaditeľ!

Vážený pán riaditeľ!
cinre

2. apríla som bola vo Vašej nemocnici na koronarografii. Touto cestou chcem vyjadriť nesmiernu vďaku celému personálu oddelenia.

Asi vytvárate dobré podmienky pre svojich zamestnancov, lebo svoju prácu vykonávajú profesionálne, majú prirodzene ľudský prístup k pacientom a hlavne sa zdá, že svoju prácu majú naozaj radi.

Ešte raz ďakujem a prajem všetkým dobré zdravie.
Mária Kyšková, Žilina