HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/ 3230 2660
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/ 3230 2660

Vážený pán riaditeľ,

Vážený pán riaditeľ,
cinre

v sobotu podvečer som bol RLP privezený do Vašej nemocnice a bola mi stanovená diagnóza: infarkt. Po nevyhnutnom vyšetrení mi situáciu riešil p.MUDr Groch katetrizáciou a balónkovaním so stentom (prepáčte mi moje laické vyjadrovanie “odpočuté” z rozhovorov Vašich stredných odborných pracovníkov). V prvom rade by som teda chcel vyjadriť svoj obdiv a vďaku menovanému p.doktorovi za perfektnú prácu, po ktorej som sa cítil priam ako zdravý.

Zároveň bu som však chcel poďakovať aj ďalším lekárom, ktorí ma chodili kontrolovať k lôžku za ich empatiu a takt, akým so mnou komunikovali. No a napokon nie menšiu vďaku, prosím tlmočte aj skvelým sestričkám, ktoré boli nevídane nežné, spolucítiace a “nalievali do mňa” v situácii pre mňa stresujúcej pokoj a optimizmus. “Mám za sebou” 89 rokov a už štyri mesiace z deväťdesiateho. Absolvoval som viac ako dosť pobytov v nemocniciach, aj s veľmi vážnymi, život ohrozujúcimi zdravotnými stavmi. Úprimne musím konštatovať, že správanie Vašich pracovníkov ku mne bolo bezkonkurenčne najkrajšie.

Pokladám za svoju povinnosť tento svoj zážitok Vám zdeliť , a vysloviť tento obdiv a poďakovanie.

S úctou
Mgr.Ivan Fecko (1931)