HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/ 3230 2660
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/ 3230 2660

Vážený pán riaditeľ,

Vážený pán riaditeľ,
cinre

chcel by som touto cestou vysloviť obrovskú vďaku pánovi doktorovi MUDr. Matúšovi Kuniakovi.

Po viac ako roku neustálej bolesti, a niekoľkých konzultáciách môjho nálezu (radikulopatia L5/S1) po celom Slovensku som dostal odporúčanie na pána doktora Kuniaka, s ktorým sme sa rozhodli 14.02.2020 operovať a ľutujem len to, že som sa do jeho rúk nezveril oveľa skôr a neskrátil si bolesť. Jeho nesmierne ľudský a profesionálny prístup bol pre mňa rozhodujúci a sľúbený výsledok sa dostavil okamžite.

Zároveň veľká vďaka patrí aj celému personálu neurologického oddelenia, ktorý preukázal veľkú profesionalitu, veľmi milý a taktiež ľudský prístup počas mojej hospitalizácie, ktorý je jednou z hlavných podmienok pre rýchle zotaveniesa po zákroku.

Pán riaditeľ, Váš personál može ísť príkladom mnohým doktorom, a ošetrovaciemu personálu na Slovensku.

Prajem veľa úspechov celému CINRE a ešte raz ďakujem!

Mgr. Matej Karabínoš
1993