HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/ 3230 2660
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/ 3230 2660

Vážený pán riaditeľ,

Vážený pán riaditeľ,
cinre

za príkladnú starostlivosť počas mojej hospitalizácie v dňoch 6 – 7. 4. 2020 a 20. – 21. 4. 2020 vyjadrujem úprimné poďakovanie Vám, ako aj všetkým pracovníkom nemocnice CINRE s.r.o..
Veľmi pozitívne vnímam, že aj napriek pandémii nového koronavírusu, keď zdravotnícke zariadenia fungujú len v pohotovostnom režime, Vaša nemocnica mi poskytla kompletné a veľmi kvalitné služby.
Musím priznať, že pred oboma zákrokmi som mala prirodzený strach, ale dnes s radosťou a spokojnosťou konštatujem, že ste vyriešili všetky moje akútne zdravotné problémy. Vo Vašom zariadení som sa stretla s láskavým a ľudským prístupom, profesionálnou zručnosťou a odbornosťou. Aj vďaka tomu, patrím k množstvu Vašich spokojných pacientov.
Moje poďakovanie patrí najmä Vám, pán riaditeľ, za to, že nemocnica CINRE s.r.o. na Slovensku existuje a poskytuje svoje služby každému, kto o ne požiada.

Prosím Vás, aby ste moje úprimné poďakovanie odovzdali aj:
pánovi primárovi oddelenia rádiológie MUDr. Jurajovi Mikulášovi,
pani inštrumentárke Skurákovej;

pani primárke angiologického oddelenia MUDr. Tatiane Banásovej,
pani MUDr. Jane Kašičkovej,
kolektívu sestier a nižšieho zdravotníckeho personálu angiologického oddelenia;

pánovi primárovi neurologického oddelenia MUDr. Martinovi Kucharíkovi,
pani MUDr. Eve Unčovskej,
kolektívu sestier a nižšieho zdravotníckeho personálu neurologického oddelenia.

Prajem Vám veľa zdravia a úspechov v profesionálnom aj osobnom živote.

S úctou Oľga Kráľová