HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/ 3230 2660
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/ 3230 2660

Vážený pán riaditeľ,

Vážený pán riaditeľ,
cinre

Moja úcta a obdiv za Vašu profesionalitu a ľudskosť, patrí Vám, pán riaditeľ. Ďakujem MUDr. J. Sitarovi za úspešnú koronárnu intervenciu u p. PhDr. Milici Novákovej.
Pripadala som si ako v inom svete, keď som si napokon odviedla svoju mamu po predchádzajúcich infarktoch a edémoch pľúc späť domov.

Ďakujem za záchranu a zlepšenie kvality jej života,
Milica Molitorisová