HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/ 3230 2660
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/ 3230 2660

Vážený pán riaditeľ,

Vážený pán riaditeľ,
cinre

Týmto by som chcel vyjadriť vďačnosť vedeniu a celému tímu pracovníkov kardiocentra CINRE. Vďaka a uznanie patrí najmä ošetrujúcemu lekárovi MUDr. Michalkovi, tímu na  JIS-ke a oddelení OAIM, ktorí sa profesionálne a s ľudským prístupom starali v dňoch 12. – 18.8.2020 o moju manželku RNDr Máriu Kováčovú po vážnom kardiálnom zlyhaní. Oceňujem tiež, že mi v dnešných zložitých podmienkach telefonicky alebo osobne vždy ochotne podali informácie o jej zdravotnom stave.

Na základe potreby ďaľšej liečby dňa 11. – 12.11.2020 bola pozvaná na Kardiologické oddelenie pre realizáciu koronagrafie. V tomto prípade by som chcel oceniť profesionálnu zručnosť MUDr. Baldovského a jeho tímu pri zákroku a tiež poďakovať ošetrujúcej lekárke MUDr Kovácsovej a sestričkám na oddelení za ich starostlivosť.
Prosím, odovzdajte im moje srdečné poďakovanie.

prof. Jaroslav Kováč