HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/ 3230 2660
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/ 3230 2660

Vážený pán riaditeľ,

Vážený pán riaditeľ,
cinre

dovoľte mi, aby som sa Vám osobne i celému tímu CINRE zo srdca poďakovala.

Strávila som v dňoch 12. -15.3.2021 štyri dni na Vašom Kardio oddelení ako pacientka s dlhoročnou fibriláciou predsiení.
Moja vďaka patrí najmä pánovi MUDr. Jánovi Hluchému, CSc., ktorý detailne a s veľkou dávkou empatie odborne vyhodnotil môj zdravotný stav, navrhol konkrétnu liečbu a po celý čas hospitalizácie na jej priebeh denne dohliadal.
Počas hospitalizácie mi bola táto nová terapia nasadená, a verím, že úspešne.

Okrem toho by som veľmi rada poďakovala aj pánovi MUDr. Mariánovi Kostelnému, ktorý bol mojím ošetrujúcim lekárom, za jeho kvalifikovaný, zodpovedný, ale najmä veľmi ľudský a láskavý prístup k pacientovi.

A na záver ďakujem všetkým sestričkám a zdravotným pracovníkom na Kardio oddelení, za ich excelentnú starostlivosť, s akou som sa za celý môj život ešte nestretla.

Ešte raz Vám, vážený pán riaditeľ, veľmi pekne ďakujem za možnosť liečby vo Vašom Centre!

S úctou

Eleonóra Valová, Bratislava