HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/ 3230 2660
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/ 3230 2660

Vážený pán riaditeľ, MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPH, FCIRSE,

Vážený pán riaditeľ, MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPH, FCIRSE,
cinre

dovoľte, aby som Vám touto cestou vyjadril svoju veľkú a úprimnú vďaku za Váš vysoko ľudský a profesionálny prístup, ktorý ste mi pri riešení mojich závažných zdravotných komplikácií spolu s kolektívom spolupracovníkov poskytli.

Keď mi diagnostikovali aneuryzmu brušnej aorty v rozmeroch, kedy je už potrebný zásah špecialistov aby sa zabránilo jej ruptúre, bolo to práve meno Vulev, ktoré rozhodlo o tom, že som si vybral Vaše zdravotné zariadenie. Prečítal som si veľa Vašich odborných publikácií k tejto problematike, recenzií na tieto práce a z dostupných zdrojov som s veľkým záujmom sledoval aj Vašu iniciatívu a entuziazmus pri budovaní a zriaďovaní špecializovaného pracoviska CINRE.

Na odborné vyšetrenie som sa prihlásil cez kontaktnú poradňu pre pacientov a bol som veľmi milo prekvapený ako rýchlo a vysoko profesionálne bola moja žiadosť riešená. Už za niekoľko dní som absolvoval kompletné vyšetrenie u pani primárky angiologického oddelenia MUDr. Tatiany Banasovej. Po jej podrobnej informácii o mojom zdravotnom stave a súhlase, bol hneď dohodnutý aj termín zákroku.

Na vašom pracovisku som podstúpil dňa 10.11.2020 endovaskulárne ošetrenie PEVAR abdominálnej aorty, za čo sa Vám chcem veľmi pekne poďakovať. Vysoko si vážim a oceňujem aj tú skutočnosť, že popri práci výkonného a medicinskeho riaditeľa a náročnej intervenčnej liečbe neurovaskulárných ochorení na ktorú sa špecializujete, ste si našli čas a tento zákrok ste zrealizovali Vy osobne, spolu s Vašim kolegom. Utvrdilo ma to v presvedčení, že ste nielen odborníkom, ktorý vysoko profesionálne, ľudsky a so zanietením vykonáva svoju prácu, ale aj človekom par exellence.

Moje poďakovanie patrí aj pani primárke MUDr. Tatiane Banasovej, ošetrujúcemu lekárovi MUDr. Róbertovi Vámosimu a všetkým Vaším spolupracovníkom z oddelení angiológie, radiológie a intervenčnej radiológie.

V období blížiacich sa vianočných sviatkov chcem Vám, vážený pán riaditeľ, ako i Vašim spolupracovníkom popriať krásne a pokojné Vianoce a v novom roku 2021 veľa zdravia, osobných a pracovných úspechov.

S úctou
prof. Ing. Jaroslav Kováčik, PhD.