HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE KARDIO 02/3904 9350,0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/3904 9302
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 02/3904 9350,0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/3904 9302

Vo štvrtok ma sem priviezli

Vo štvrtok ma sem priviezli a som neskutočne prekvapená!!!
cinre

Vo štvrtok ma sem priviezli a som neskutočne prekvapená!!! Ten ľudský prístup sa nedá ani popísať. A ako to tu všetko príjemne voní. Asi fakt ste natrafili na dobrých profesionálov od upratovačky až po samotných lekárov, lebo úsmev je vždy povzbudzújuci. O tomto budem ešte dlho rozprávať v mojom okolí.

Alexandra Mičová