HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
OBJEDNÁVANIE
KARDIO LEKÁRI 02/3904 9350 RECEPCIA02/3904 9302
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
OBJEDNÁVANIE: KARDIO LEKÁRI 02/3904 9350,0917 818 808 RECEPCIA02/3904 9302

24 hodín, príbeh nášho pacienta Martina Hrubíka

ZDRAVIE 1/2019: 24 hodín, príbeh nášho pacienta Martina Hrubíka, ktorému sme zachránili život
cinre

ZDRAVIE 1/2019: 24 hodín, príbeh nášho pacienta Martina Hrubíka, ktorému sme zachránili život

Celý článok